Alue­val­tuus­to­ryh­män toi­min­ta

Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmä

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat siirtyneet Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Siellä asioista päättää vaaleilla valittu aluevaltuusto.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä on osallistunut muutoksen valmisteluun vuoden 2022 keväästä asti. Meille on tärkeää, että palvelut ovat kaikkien saatavilla tulotasoon, asuinpaikkaan ja digitaalisiin valmiuksiin katsomatta. Siksi olemme esittäneet toimenpiteitä muun muassa asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi.

Toinen kärkiteemamme on ollut työntekijöiden asema. Kilpailukykyisten palkkojen lisäksi hyvinvointialueen työpaikoille tarvitaan autonomiaa, ennakoitavuutta, kouluttautumistilaisuuksia sekä lähtökohdat työn ja perheen yhteensovittamiseen.

 

Aluevaltuustoryhmän tiedotteet ja kannanotot

9.11.2023

Vasemmistoliitto ei hyväksy hyvinvointialueen palveluita kriisiyttäviä ratkaisuja

Aluevaltuustoryhmän jättämät aloitteet

4.9.2023

Valtuustoaloite perhesuunnittelun tuen kehittämiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueella

8.5.2023

Valtuustoaloite asunto ensin -asumisyksikön saamiseksi Tampereelle

6.2.2023

Valtuustoaloite kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi

16.1.2023

Paperisen ja toisen puolesta asioinnin mahdollistaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille

5.12.2022

Ryhmäaloite: Ohjelmistoavusteiseen, keskitettyyn työvuorosuunnitteluun siirtymisen keskeyttäminen

7.11.2022

Köyhyysohjelman laatiminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle

12.4.2022

Valtuustoaloite sosiaalisen investoinnin käyttöönotosta osana Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvioprosessia