Val­tuus­toa­loi­te 5.8.2023

VALTUUSTOALOITE ASUNTO ENSIN -ASUMISYKSIKÖN SAAMISEKSI TAMPEREELLE

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on laskenut. Vastaavasti monissa Euroopan maissa asunnottomuus on kasvanut merkittävästi, ja siitä on tullut yhä uusia ihmisryhmiä koskettava ilmiö. Suomi on ollut poikkeus yleisestä linjasta ja Suomen menestyksen syistä ollaan kiinnostuneita muissa maissa.

Yhtenä Suomen menestystä selittävänä tekijänä on ollut asunto ensin -periaatteen toteuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että asunnoton henkilö saa ensin asunnon ennen kuin hänen muita, ehkä asunnottomuuteen johtaneita ongelmiaan pyritään ratkaisemaan. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi. On kohtuutonta ajatella, että asunnottoman pitäisi selvittää muut ongelmansa kuten esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelma ollessaan ilman asuntoa. Oman asunnon saaminen luo pohjan muiden ongelmien ratkaisulle. Oma asunto on myös usein edellytys koulutukseen hakeutumiselle ja työllistymiselle. Harva pystyy lähtemään opintoihin tai töihin nukuttuaan kadulla tai rappukäytävässä.

Viime vuonna asunnottomuus jatkoi laskuaan. Suurin muutos on tapahtunut pääkaupunkiseudulla. Helsingissä asunnottomien määrä laski lähes puolella. Vastaavasti Tampereella asunnottomien määrä nousi, vaikka pitkäaikaisasunnottomien määrä laskikin. Vuonna 2022 asunnottomia oli Tampereella 307, kun vuonna 2021 heitä oli yli 18 prosenttia vähemmän. Asunnottomien kokonaismäärän kasvamiseen Tampereella voi olla monia syitä. Erona Helsinkiin on kuitenkin se, että Tampereella asunto ensin -toimintatapaa ei ole toteutettu yhtä voimallisesti.

Onnistuakseen asunto ensin mallin asumisessa tulee olla toimintaan soveltuva kiinteistö ja riittävästi henkilökuntaa, joilla on osaamista asunto ensin periaatteella ja haittoja vähentävällä työotteella toimimisesta. Onnistuakseen on myös tehtävä päämäärätietoista naapuri- ja yhteistyötä, jotta rinnakkainen yhteiselo on mahdollista. Asunto ensin periaatteella toimiva asumispalveluyksikkö ei menesty, jos sen perustamiseen, sijoittamiseen ja yhteisötyöhön ei panosteta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki selvittävät yhteistyössä asunto ensin -toimintamallin mukaisen asumisyksikön perustamista asunnottomille.

 

Tampereella 7.5.2023

 

Mikko Aaltonen                   Minna Minkkinen