Val­tuus­toa­loi­te 12.4.2022

Valtuustoaloite sosiaalisen investoinnin käyttöönotosta osana Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvioprosessia

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvioprosessiin kuuluu investointisuunnitelman laatiminen. Investointisuunnitelmat ovat perinteisesti sisältäneet vain aineellisen ulottuvuuden. Hyvinvointialueella on kuitenkin uutena toimijana hyvä tilaisuus luoda uusia toimintatapoja ja uusia perinteitä. Yksi mahdollinen tapa toisin tekemiseen on sosiaalisen investoinnin käyttöönotto.

Euroopan komissio on jo vuonna 2013 julkaissut sosiaalisen investoinnin pakettinsa. Suomessa konsepti ei kuitenkaan ole vielä voimakkaasti päässyt mukaan politiikan arkeen. Sosiaalisella investoinnilla tarkoitetaan lyhyesti investoimista ihmisiin: inhimillisiin resursseihin ja taitoihin panostamista. Se on investoimista sosiaaliseen pääomaan ja heihin, jotka eivät voi investoida itse itseensä. Tämä on juuri sellaista ihmisen keskiöön asettamista ja tietoon perustamista, johon olemme yhdessä päättäneet sitoutua.

Sosiaalisella investoinnilla tuotetaan pitkällä aikavälillä inhimillistä hyvinvointia, turvallisuutta ja taloudellista hyötyä, kun ongelmia ehkäistään proaktiivisesti ennalta. Lisäksi sosiaalinen investointi on keino löytää yhdenvertaisuuden vahvistamisen paikkoja, ja sen avulla voidaan tunnistaa ja huomioida myös uusia sosiaalisia riskejä ja tarpeita. Esimerkiksi yksinhuoltajien, paperittomien tai koronan vuoksi vaille kontakteja jääneiden ihmisten tilannetta koskeviin erityiskysymyksiin voidaan pureutua sosiaalisen investoinnin avulla.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa talousarvioprosessinsa osaksi sosiaalisen investoinnin ja kehittää sen käyttöä aktiivisesti.

 

Tampereella 12.04.2022

Kukka Kunnari, vasemmistoliitto

Lähteet

Euroopan komission sosiaalisen investoinnin paketti

Puhakka 2019: Sosiaalinen investointi. Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle.