Val­tuus­toa­loi­te 6.2.2023

Valtuustoaloite kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi

Pirkanmaalla asuu, opiskelee ja työskentelee sekä nyt että oletettavasti myös tulevaisuudessa kansainvälisen rekrytoinnin kautta saatuja, EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia hoiva- ja hoitoalan ammattilaisia. Pirkanmaa ja koko Suomi tarvitsee väistämättä ulkomaista työvoimaa selvitäkseen ikääntyvän väestönsä hoivatarpeista. On ensisijaisen tärkeää, että tämän työvoiman rekrytointi tapahtuu eettisesti kestävällä ja Suomeen muuttavien ihmisten oikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Monet köyhemmistä maista tulevat siirtotyöläiset ovat joutuneet tekemään ratkaisun, jonka tekemistä keneltäkään ihmiseltä ei pitäisi vaatia: voidakseen turvata perheensä toimeentulon ja hyvinvoinnin he ovat lähteneet jopa toiselle puolelle maailmaa ilman puolisoitaan, lapsiaan ja vanhempiaan. Suomen maahanmuuttolaeista johtuen perheenyhdistäminen on matalapalkka-aloilla työskenteleville vaikeaa, usein jopa mahdotonta. Puolison ja yhden lapsen saaminen Suomeen vaatisi sitä, että tänne töihin tulevalle jäisi verojen ja eläkemaksujen jälkeen tilille vielä 2200 euroa. Kaksilapsisen perheen kohdalla toimeentuloedellytys nousee jo 2600 euroon.

Ero perheestä on raskas paikka aikuisellekin, mutta lapsen kehitystä ero vanhemmasta haastaa erityisesti. Ei ole neutraalia rekrytointitoimintaa houkutella köyhemmistä maista työntekijöitä perheitä rikkovalla tavalla. Hyvinvointialueen onkin kannettava vastuunsa ja etsittävä perheitä tukevia keinoja kansainvälisen rekrytoinnin harjoittamiseen.

Vaikka perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksistä päätetään eduskunnassa, voidaan alueellisesti kehittää esimerkiksi perhekohtaista rekrytointia ja järjestää työllistymistä helpottavaa oppisopimus- ja muuntokoulutusta myös puolisoille ja muille perheenjäsenille. Perhekohtaisella rekrytoinnilla tarkoitetaan rekrytoinnin ja kotoutumisen tuen kohdistamista kokonaisille perhekunnille – pariskunnille, vanhemmille lapsineen tai vaikkapa laajemmillekin perhekunnille, joihin voivat kuulua myös esimerkiksi isovanhemmat. Aikuisille tarjotaan töitä tai koulutusta ja lapsille varhaiskasvatusta ja opetusta.

Perherekrytointi lisäisi yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin lisäksi sen todennäköisyyttä, että työntekijät myös jäisivät Suomeen sen sijaan, että palaisivat nopeasti kotimaahansa tai muuttaisivat valmistuttuaan sellaiseen maahan, jossa perheenyhdistäminen on helpompaa. Osaavien ja kieltä oppineiden työntekijöiden jääminen Suomeen ja Pirkanmaalle on varmasti työnantajankin tarkoitus ja etu.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Pirkanmaan hyvinvointialue ryhtyy valmistelemaan kansainvälisen rekrytoinnin laajentamista perhekohtaiseksi niiden rekrytoitavien osalta, joilla on perhe ja joiden perheet tahtovat myös muuttaa Suomeen. Mikäli perhe ei halua tai voi muuttaa kokonaisuudessaan, tulee yhteydenpitoa lähtömaahan tukea. Perheellisyys ei saa olla sen enempää haittaava tekijä kuin vaatimuskaan halukkaiden rekrytoiduksi tulemiselle.

 

Tampereella 06.02.2023

Kukka Kunnari