Pii­ri­ko­kous suo­sit­taa si­tou­tu­mis­ta jä­se­nää­nes­tyk­sen tu­lok­seen

Pirkanmaan vasemmistoliitto tervehtii ilolla päätöstä jäsenäänestyksen järjestämisestä osana puolueen puheenjohtajavalintaa. Demokratia on vasemmistoliiton perusarvo, ja siksi on luonnollista, että puolue toimii edelläkävijänä myös omassa toimintakulttuurissaan.

Yhdistyslain rajoitteiden takia jäsenäänestys on ainoastaan neuvoa.antava, ja lopullisen valinnan tekevät puoluekokousedustajat. Pirkanmaan vasemmistoliitto kuitenkin rohkaisee puoluekokousväkeä suhtautumaan jäsenäänestyksen tulokseen asianmukaisella vakavuudella.

Piirijärjestö sitoutuu myös edistämään lainmuutosta, joka mahdollistaisi puolueen puheenjohtajan valinnan jäsenäänestyksellä.

Pirkanmaan Vasemmistoliiton kevätpiirikokouksen  Tampereella 20.3.2016 hyväksymä pöytäkirjamerkintä