Sosiaali- ja terveysuudistuksessa on tartuttava vakavimpaan terveysongelmaan: köyhyyteen

Syyspiirikokouksen kannanotto:

Sosiaali- ja terveysuudistuksessa on tartuttava vakavimpaan terveysongelmaan: köyhyyteen

Köyhyys on nyky-Suomen pahin terveysriski. 30 viime vuoden aikana ero elinajan pituudessa eri sosiaaliryhmien välillä on kasvanut sekä miehillä että naisilla. Vuonna 1984 35-vuotiaiden toimihenkilöiden odotettavissa oleva elinaika oli miehillä 4,7 vuotta ja naisilla 2,2 vuotta pidempi kuin työntekijäammateissa toimivilla. Nyt ero on miehillä 6,1 vuotta ja naisilla 3,3 vuotta. Käytännössä pienituloisten miesten elinajan kasvu on pysähtynyt tai jopa kääntynyt laskuun.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi pitää asettaa terveyserojen kasvun pysäyttäminen sekä kaikkien köyhimpien suomalaisten terveyden edistäminen. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimukset osoittavat, että monet pahimmista terveyden ja toimintakyvyn ongelmista vähenisivät jopa puoleen, jos koko väestössä terveystilanne olisi yhtä hyvä kuin korkea-asteen koulutuksen saaneilla.

Terveyspalveluiden saatavuus on yksi keskeisimmistä keinoista parantaa kansalaisten terveydentilaan. Hyvätuloisimmat suomalaiset käyvät lääkärissä keskimäärin kolme kertaa vuodessa ja pienituloisimmat kaksi kertaa. Palveluiden hinta ja saatavuus selittävät eroa. Eniten terveyspalveluja tarvitsevat vanhukset kuuluvat myös pienituloisimpien suomalaisten joukkoon.

Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveysuudistus on hukannut alkuperäisen tavoitteensa eli suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamisen. Nyt uudistuksen keskeisin tehtävä näyttää olevan suomalaisen terveydenhuollon muuttaminen liiketoiminnaksi, jossa tärkeintä on yritysten välinen kilpailu voitoista eikä kansanterveyden edistäminen.

Pirkanmaan Vasemmistoliitto vaatii sosiaali- ja terveysuudistuksen alkuperäisen tavoitteen palauttamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistämisen lopettamista. Uudistuksen tehtävänä tulee olla tarjota kaikille Suomessa asuville yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena tulee olla täysin maksuttomat palvelut. Ensimmäinen askel sitä kohti on perusterveydenhuollon asiakasmaksuista luopuminen. Kansanterveys paranee ja yhteiskunnan terveysmenot vähenevät tehokkaimmin, kun helpotetaan kaikkein pienituloisimpien mahdollisuuksia käyttää terveyspalveluja ja edistää omaa terveyttään.

 

Kannaotto on hyväksytty Pirkanmaan Vasemmistoliiton syyspiirikokoukessa Ylöjärvellä 26.11.2016