Sote valmistelun on oltava kansalaisten silmissä uskottavaa

TIEDOTE 

Pirkanmaan vasemmistoliitto edellyttää kannanotossaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta valmistelevilla poliitikoilla ja viranhaltijoilla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet tehdä päätöksiä.

– On myös tärkeää arvioida, onko päätöksenteko on eettisesti kestävää eikä päätöksen tekijöillä ole päätöksiin vaikuttavia sidoksia. Juridisen jääviyden tarkasteleminen ei aina näytäkään riittävän. Esimerkiksi Nokian kaupunginhallituksen puheenjohtajan osallistuminen päätökseen hoivapalveluiden yksityistämisestä näyttäytyy epäeettisenä, sillä kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii hoivaliiketoiminnan palvelupäällikkönä yksityisessä yrityksessä, toteaa Pirkanmaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Sinikka Torkkola

Pirkanmaan vasemmisto korostaa kannanotossaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkemysten huomioon ottamista.
– 
Valmistelujen ensisijainen lähtökohta tulee olla kansalaisten mahdollisuus saada sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti. Yksilön asuinpaikka,  sosiaalinen tai taloudellinen asema eivät saa ratkaista, millaista hoitoa tai hoivaa hän saa, todetaan piirijärjestön kannanotossa

Pirkanmaan vasemmistoliiton piirihallitus otti kantaa sote-uudistukseen Nokialla torstaina pitämässään kokouksessa. Kannanotossaan Pirkanmaan vasemmistoliitto

piirijärjestö  esittää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valmistelijoita ohjeistetaan ottamaan huomioon paitsi juridinen jääviys myös eettisesti kestävä päätöksenteko, jotta kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon ei enää heikkenisi.

Piirihallituksen kannanotto on julkaistu myös näillä sivuilla

 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sinikka Torkkola, p. 044-5252736
Toiminnanjohtaja Jukka Kinos p. 040-7431153