Hallitus romuttaa sopimusyhteiskunnan

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Juho Kautto puhe  Pirkanmaan Vasemmistoliiton piirikokouksessa

Hallitus romuttaa sopimusyhteiskunnan

Juho KauttoHallitus valmistautuu parhaillaan puoliväliriiheen. Tämä riihi siirrettiin tarkoituksella kuntavaalien yli siinä pelossa, etteivät äänestäjät hyväksyisi heidän mahdollisia leikkauksia. Äänestäjät näyttivät hallituksen kikkailusta huolimatta, että politiikan linjan on muututtava.

Toivon ja jopa edellytän, että hallitus ottaa ihmisten viestin mukaan päätöksentekoonsa. Suomalaiset eivät halua, eivätkä ole ansainneet enää pienituloisten kurjistamista. Suomen talous on lähtenyt hienoiseen nousuun, vaikka hallitus on sitä omalla leikkauspolitiikallaan yrittänyt estääkin. Nyt on aika rauhoittaa tilanne ja luoda uskoa myös kotitalouksien tilanteen korjaantumiseen.

Toivon, ettei pääministeri Sipilän mainitsemat ”rakenteelliset uudistukset” työllisyyden hoidossa tarkoita edelleen työttömien tilanteen vaikeuttamista. Työttömien ahdinkoa on lisätty nykyisen hallituksen toimesta historiallisesti. Ansiosidonnaista on lyhennetty sadalla päivällä, karenssiaikaa pidennetty, työn vastaanottamista tiukennettu ja niin edelleen. Kaiken kukkuraksi peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on leikattu, kuten muitakin kansaneläkkeisiin sidottuja etuuksia. Tämä on tehty aikana, jolloin johtajien ansiot ovat kehittyneet huimasti. Onkin aika keskittyä työllistymisen parantamiseen muilla keinoin, kuin työttömien ja muiden pienituloisten etuuksia heikentämällä.

Hallitus on myös poikkeuksellisin keinoin käynyt osalliseksi työmarkkinaneuvotteluihin. Kilpailukykysopimus oli hyvin pitkälti hallituksen painostuksen tulos. On arvioitu, ettei kilpailukykysopimuksella saada millään toivottuja työllisyysvaikutuksia. Toivonkin, että jatkossa hallitus pysyy erossa sopimusyhteiskunnan peruspilareista. Niihin kuuluu aito neuvottelurauha työnantajien ja työntekijöiden kesken. Suurta huolta kannan myös hallituksen haluista muuttaa työlainsäädäntöä yksipuolisesti. Näin ei ole ollut tapana, vaan muutoksissa ovat olleet aina työmarkkinaosapuolet vahvasti mukana.

Syksyn liittokierroksesta on odotettavissa hyvin vaikea. EK, eli Elinkeinoelämän keskusliitto, on sanonut irti keskeiset keskusjärjestöjen väliset sopimukset. Näillä sopimuksilla on turvattu omalta osaltaan rauha työmarkkinoilla kymmeniä vuosia. Samoin EK on ilmoittanut, että keskitettyjen sopimusratkaisujen aika on ohi. Näitä toimia EK ei olisi tehnyt, ellei sillä olisi näin myötämielinen hallitus omille tavoitteilleen.

Tampereella Metalliliiton sekä TEAM:in noin 1500 työntekijää osoittivat tällä viikolla mieltä hallituksen toimia vastaan. Tämä oli myös näiden paikallisten ammattiosastojen näyttö siitä, että mitä tahansa ei tulla palkansaajapuolella sietämään. Työehtojen polkeminen lainsäädännön muutoksilla, sekä työttömien aseman heikentäminen, ei vaan enää yksinkertaisesti käy. Ei ainakaan aikana, jolloin siihen ei ole mitään muita perusteita kuin Ay- liikkeen ja sitä kautta työntekijöiden aseman heikentäminen ideologisista syistä.