Myllykoski vaati Akaassa ryhmäkanneoikeutta

Jari Myllykoski: Ryhmäkanneoikeus tarvitaan heikompien puolustamiseksi 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski liputtaa ryhmäkanneoikeuden puolesta. Myllykosken mielestä muuttuva työelämä tarvitsee vahvemman lainsäädännön työntekijän turvaksi. Myllykoski puhuu tänään Akaassa Metalliliiton paikallisen ammattiosaston Toijalan Metalli 169 Vaikuttajaryhmän tilaisuudessa. 

– Ryhmäkanneoikeus olisi yksinkertainen keino auttaa kollektiivisesti niitä ihmisiä, jotka eivät itse siihen syystä tai toisesta kykene. Työelämässä ammattiyhdistysliikkeen ryhmäkanneoikeus ehkäisisi ennalta työsuhteisiin liittyvien riitojen kärjistymistä. Tällä hetkellä yksittäinen työntekijä ei helpolla uskalla nousta puolustamaan oikeuksiaan, kun vaakakupissa voi olla oman työpaikan säilyminen. Tieto ryhmäkanteen mahdollisuudesta lisäisi työnantajapuolen haluja ongelmien selvittämiseen oikeussalien ulkopuolella, Myllykoski sanoo. 

– Etenkin nykyisenkaltaisessa levottomassa työmarkkinatilanteessa, jossa kilpailukykysopimus luo tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa, olisi ryhmäkanneoikeus vahva viesti yhteiskunnalta työntekijöiden oikeusturvan puolesta. Työelämässä ryhmäkanneoikeus toisi tasa-arvoa ja turvaa esimerkiksi maahanmuuttajille ja pätkätyöläisille, joiden on useista syistä vaikeampaa puolustaa oikeuksiaan työelämässä, Myllykoski sanoo. 

Tällä hetkellä Suomessa ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja-asioissa. Myllykoski näkee, että ryhmäkanneoikeuden laajentaminen mahdollistaisi heikomman puolustamisen myös ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä. 

– Ryhmäkanneoikeutta ei tule nähdä pelkästään ay-liikkeen keinona puolustaa työntekijöitä, vaan se tulee nähdä työkaluna puolustaa heikompia kaikkialla siellä, missä on epäoikeudenmukaisuutta. Ryhmäkanneoikeus mahdollistaisi esimerkiksi vammais- tai vanhusten etua valvovien yhdistysten toimimisen jäsentensä puolesta, Myllykoski sanoo. 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jättänyt ryhmäkanneoikeudesta lakialoitteen eduskunnalle.

 

 

Myllykoski vieraili Akaassa  5.10.2016 osana Vasemmiston Tolkkua työelämään -kampanjaa. Kampanjan aikana Vasemmistoliiton kansanedustajat kiertävät koko Suomen puhumassa työelämästä ja sen laadusta ja Vasemmisto tekee joukon avauksia, jotka tähtäävät työelämän tolkullistamiseen. Tarkemmin kampanjan teemoista osoitteessa: tolkkua.fi

 

Lisätietoja: Jari Myllykoski, p. 050 512 0648