Sote-uudistusta valmisteltava eettisesti kestävällä tavalla

Yhdenvertaiset_palvelut_900x500_kuka

Pirkanmaan vasemmiston piirihallituksen kokouksessa helmikussa otettiin kantaa sote-uudistukseen.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen julkilausutut tavoitteet vaikuttavat hyviltä. Uudistus lupaa kansalaisille parempia palveluja ja kunnille pienempiä kustannuksia. Uudistus on hyvä mahdollisuus vahvistaa kansalaisten yhdenvertaisia oikeuksia saada sosiaali- ja terveyspalveluita.

Käytännössä lupaukset paremmasta saattavat jauhautua hallituksen sisäisissä kiistoissa.   Sote-uudistus ei automaattisesti paranna kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita eikä laske kuntien kustannuksia. Uhkana onkin, että uudistus avaa sosiaali- ja terveyspalvelut  kansainvälisen terveysliiketoiminnan kilpakentäksi ja imaisee veroeurot ylikansallisten suuryritysten voitoiksi.

Pirkanmaan vasemmisto pitääkin tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa äänensä saavat kuuluviin paitsi päättäjät ja viranhaltijat niin myös työntekijät ja palveluiden käyttäjät. Valmistelujen ensisijainen lähtökohta tulee olla kansalaisten mahdollisuus saada sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti.  Yksilön asuinpaikka,  sosiaalinen tai taloudellinen asema eivät saa ratkaista, millaista hoitoa tai hoivaa hän saa.

Sote-uudistus vaatii myös päättäjiltä paljon. Valmisteluissa onkin syytä varmistaa, että päättäjät saavat riittävästi tietoa päätöstensä perusteiksi. Edelleen on tärkeätä varmistaa, että päätöksenteko on eettisesti kestävää eikä päätöksen tekijöillä ole päätöksiin vaikuttavia sidoksia. Juridisen jääviyden tarkasteleminen ei aina näytä riittävän. Esimerkiksi Nokian kaupunginhallituksen puheenjohtajan osallistuminen päätökseen hoivapalveluiden yksityistämisestä näyttäytyy epäeettisenä, sillä kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii hoivaliiketoiminnan palvelupäällikkönä yksityisessä yrityksessä.

Pirkanmaan vasemmistoliitto esittää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valmistelijoita ohjeistetaan ottamaan huomioon paitsi juridinen jääviys myös eettisesti kestävä päätöksenteko, jotta kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon ei enää heikkenisi.

 

Hyväksytty Pirkanmaan Vasemmistoliiton piirihallituksen kokouksessa 18.2.2016