Jääkö Suomessa korruptiota piiloon? – Keskustelutilaisuus lauantaina Ylävitosessa

Pirkanmaan vasemmistoliiton tiedote 15.3.2018

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa. Korruptiosta vapaa Suomi ei kuitenkaan ole, vaan suomalainen korruptio on rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa. Pirkanmaan vasemmistoliitto järjestää avoimen koulutus- ja keskustelutilaisuuden rakenteellisesta korruptiosta lauantaina Tampereella.

Tilaisuudessa alustaa kauppatieteiden tohtori ja Transparency Suomen aktiivi Erkki Laukkanen. Laukkanen, joka on toiminut myös Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtajana, kiinnittää huomiota korruption määrittelyyn, joka on omiaan vääristämään kuvaa korruptiosta.

– Korruptiota mittaava Corruption Perception Index, CPI, ottaa huomioon vain julkisella sektorilla esiintyvän korruption, ja senkin lähinnä rikoslaissa kriminalisoidun lahjonnan osalta. Jos tuomioita ei tule, ja niitä harvemmin tulee, niin maa kuin maa saa helposti puhtaat paperit, sanoo Laukkanen.

Laukkanen itse käyttää korruptiosta laajaa määritelmää, jonka mukaan korruptio on valta-aseman väärinkäyttöä. Samalla tavalla korruptio määritellään muun muassa Routledgen 2015 julkaistussa korruption käsikirjassa (Routledge Handbook of Political Corruption).

Laukkanen listaa korruptiolle alttiita paikkoja, joita ovat muun muassa kunnalliset osakeyhtiöt ja yhteisyritykset, julkiset hankinnat kunnissa ja kuntayhtiöissä, kuntakonsernien talous sekä kuntien sisäinen ja ulkoinen tarkastustoiminta. Korruptiolle altistaa myös päätöksenteon keskittyminen harvoille luottohenkilöille.

– Keskustelu korruptiosta on erityisen ajankohtaista juuri nyt Tampereella. Muun muassa epäselvyydet Kotilinnasäätiön tontin vuokrauksessa ja luottamushenkilöiden kaksoisroolit edellyttävät perusteellista selvitystä, perustelee kaupunginvaltuutettu ja konserninjaoston jäsen Sinikka Torkkola, jonka aloitteesta keskustelutilaisuus on järjestetty.

Laukkasen puheenvuoroa kommentoivat reviisioneuvos Keijo Lappalainen ja kunnallisneuvos Sirkkaliisa Virtanen. Lappalainen on toiminut pitkään Tampereen kaupungin tarkastusjohtajana. Virtanen on puolestaan toiminut pitkään Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston, nykyisen konsernijaoston jäsenenä.

Rakenteellinen korruptio kunnissa -koulutus ja keskustelutilaisuus la 17.3. Klo 13 – 16 Ylävitosessa (Näsilinnankatu 22 A 27, Tampere). Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja:

Erkki Laukkanen. p. 040-5321777
Sinikka Torkkola, p. 044-5252736